Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Intensiv Språkgruppe     Oppstartsoversikt

Målgruppe:                                                        

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot voksne pasienter som vil ha nytte av et mer intensivt tilbud der kompetansen på spesialisthelsetjenestenivå støtter og videre-utvikler prosesser som foregår lokalt.

Trening /aktivitetsutprøving / egentrening med

 • Trening i hverdagsbegreper
 • Trening for munnmotorikk og svelgefunksjon
 • Pusteøvelser, avspenning og oppmerksomhetsøvelser
 • Sang- / musikkgruppe
 • Samtalegruppe
 • Nyhetsgruppe

Oppholdslengde: Gruppene for intensiv trening varer i 14 døgn og innebærer 4 timer intensiv trening daglig.

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men rehabiliteringen tilpasses den enkelte pasient ut i fra dens rehabiliteringsmål.

Målsetting:

 • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

 • Bedre/gjenvinne fysisk og/eller kognitiv funksjon for fortsatt deltagelse i hjemmet, arbeidslivet, nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

 • Styrke opplevelsen av mestring og bedre livskvalitet.

 • Sikre relevant kunnskap og refleksjon om egen situasjon / sykdom og muligheter.

 • Sikre kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:                

 • Tverrfaglig rehabilitering med fokus på aktiv og funksjonell tilnærming.

 • Individuelt tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker brukerens egne ressurser og muligheter.

 • Undervisning i aktuelle emner.

Søknadsprosedyre: les mer...      For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.

 

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as