Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Faggrupper

Steffensrud Rehabiliteringssenter har en tverrfaglig sammensatt faggruppe bestående av:

 • legespesialist

 • fysioterapeuter

 • ergoterapeuter

 • sykepleiere

 • ernæringsfysiolog

 • logoped

 • sosionom

 • idrettspedagoger

 • veileder på arbeidsstua

 • nevropsykolog på konsulentbasis

Alle har god formal- og realkompetanse og lang erfaring fra rehabiliteringsfeltet ifh til utredning og behandling av målgruppens rehabiliteringsbehov.

Vår legespesialist er medisinsk ansvarlig ved institusjonen. Legen vil delta i den medisinske utredningen der det er nødvendig.

Vi har lang erfaring med opptrening, trening/funksjonsfremmende trening og ulike tilnærminger til de ulike diagnoser.  Livsstil og kosthold er sentralt.

Behandlingstilnærming er avhengig av diagnose:  Affolter, Bobath, Bindevevsterapi, Triggerpunktbehandling med nåler, Saebo skinner m.m.  Vi har også videreutdanninger innen livsstyrketrening, veiledning/coaching og kognitiv terapi og bruker ulike mestrings- og motivasjonsteknikker i vår tilnærming.

Steffensrud har bred kompetanse og erfaring på tverrfaglighet - arbeid og helse ;

 • arbeidslivets virkemåte

 • arbeidsmarkeds- og yrkeskompetanse

 • helsefremmende og forebyggende tiltak

 • arbeidsplassvurderinger

 • erfaring fra samarbeid med ordinært arbeidsliv

Brukermedvirkning er avgjørende og vi ønsker å gi den enkelte bruker et tilrettelagt, helhetlig og individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud.
 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as