Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Nevrologiske lidelser - døgn

Målgruppe :

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot pasienter over 18 år som har MS, CP, Parkinson, Polio, nevropati og andre nevrologiske tilstander.

Målsetting :

 • Bedre funksjon og økt uavhengighet

 • Økt motivasjon

 • Bedring/gjenvinning av fysisk og/eller kognitiv funksjon

 • Opplevelse av mestring

 • Bedre livskvaliteten

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men oppholdet tilpasses den enkelte pasient ut i fra dens rehabiliteringsmål.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:                        

 • Tverrfaglig rehabilitering med fokus på å bedre funksjon og egenmestring ut fra pasientens egen målsetting

 • Informasjon i forhold til Individuell Plan

 • Individuelt tilpasset trening og veiledning 

 • Samtale og vurdering hos lege/legespesialist

 • Gruppeaktiviteter og veiledning, inne og ute

 • Undervisning i aktuelle emner fordelt i temauker. Temaukene rullerer kontinuerlig.


Søknadsprosedyre: les mer...

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

  

 
aktiv trening med instruktør i varmvannsbasseng
 
på tur med truger