Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

      symptomer og tegn på hjerneslag

Hjerneslag og ervervet hjerneskade - dag

Målgruppe:                                                        

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot pasienter over 18 år, som vil ha nytte av et mer intensivt dagtilbud der kompetansen på spesialisthelsetjenestenivå støtter og videreutvikler prosesser som foregår lokalt.

Målsetting:

 • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

 • Bedre/gjenvinne fysisk og/eller kognitiv funksjon for fortsatt deltagelse i hjemmet, arbeidslivet, nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

 • Styrke opplevelsen av mestring og bedre livskvalitet.

 • Sikre relevant kunnskap og refleksjon om egen situasjon / sykdom og muligheter.

 • Sikre kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre.

Oppholdslengde: Anslagsvis vil de fleste ha ca. 3 timer rehabiliteringstilbud, 2 - 3 dager pr uke i 4 uker.

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men rehabiliteringen tilpasses den enkelte pasient ut i fra dens rehabiliteringsmål.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:                

 • Tverrfaglig rehabilitering med fokus på aktiv og funksjonell tilnærming.

 • Individuelt tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker brukerens egne ressurser og muligheter.

 • Veiledningssamtaler og kriseintervenering

 • Kognitiv stimulering/trening

 • Et bredt gruppetilbud ute og inne, egnet for ulikt funksjonsnivå.

 • Informasjon i forhold til individuell plan

 • Undervisning i aktuelle emner fordelt på temauker.  Temaukene rullerer kontinuerlig.

Søknadsprosedyre: les mer...      For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.


 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as