Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

      symptomer og tegn på hjerneslag

Hjerneslag og ervervet hjerneskade - døgn

Målgruppe:                                                        

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot pasienter over 18 år som har hatt hjerneblødning, hjerneinfarkt, hjerneslag og ervervet hjerneskade.

Målsetting:

 • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

 • Bedre/gjenvinne fysisk og/eller kognitiv funksjon for fortsatt deltagelse i hjemmet, arbeidslivet, nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

 • Styrke opplevelsen av mestring og bedre livskvalitet.

 • Sikre relevant kunnskap og refleksjon om egen situasjon / sykdom og muligheter.

 • Sikre kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre.

Hjelpebehov:  Vi er opptatt av at pasientene så raskt som mulig skal kunne overflyttes fra sykehus og til oss.  Vi tar imot pasienter med ulike hjelpebehov, både fysiske og kognitive.  Den enkeltes rehabiliteringspotensiale er en viktig del av kartleggingen i forkant av et opphold.

Oppholdslengde: Det henvises til rehabilitering anslagsvis 4 uker, men oppholdet kan både forkortes og forlenges.  Det er også mulighet for delt opphold der det er hensiktsmessig.

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men rehabiliteringen tilpasses den enkelte pasient ut i fra dens rehabiliteringsmål.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:                

 • Tverrfaglig rehabilitering med fokus på aktiv og funksjonell tilnærming.

 • Individuelt tilpasset trening og veiledning med metoder som styrker brukerens egne ressurser og muligheter.

 • Veiledningssamtaler og kriseintervenering

 • Kognitiv stimulering/trening

 • Et bredt gruppetilbud ute og inne, egnet for ulikt funksjonsnivå.

 • Informasjon i forhold til individuell plan

 • Undervisning i aktuelle emner fordelt på temauker.  Temaukene rullerer kontinuerlig.

Søknadsprosedyre: les mer...      For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.


 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as