Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Kreft  -  dagtilbud

Målgruppe:

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot personer over 18 år med ulike kreftdiagnoser med:

 •  redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter cytostaticabehandling, stråleterapi eller kirurgi.

 • Det gis også tilbud til pasienter som er kreftfri, men som har senskader/ følge-tilstander etter behandling.

Pasienten kan være nydiagnostisert, ha levd med diagnosen over tid eller være kreftfri.

Pasienten kan overføres fra sykehus/spesialist eller søkes inn fra fastlege.

Steffensrud har spesialkompetanse på lymfødembehandling.

Målsetting:

 • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

 • Bedret funksjonsnivå og mestringsevne.

 • Bedret livskvalitet og økt motivasjon

 • Fortsatt deltagelse i hjemmet, i arbeidslivet, nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

 • Optimal sårtilheling.

 • Smertelindring.

 • Smertemestring.

 • Oppnådd optimalt aktivitetsnivå.

 • Sikret overføring av kunnskap om diagnose, helse, fysisk aktivitet, ernæring og kosthold.

 • Sikret kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre.

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men oppholdet til-passes den enkelte pasient ut ifra dens rehabiliteringsmål.

Hjelpebehov:

Rehabiliteringspotensialet vurderes for oppholdet.  Pasienten kan ha behov for ulike typer bistand.

Oppholdslengde:

Tilbudet vil vanligvis være en oppfølging på 3 timer,  2-3  ganger pr uke, over 3 uker.

Oppholdet kan forlenges, evnt. forkortes, ut ifra pasientens progresjon i rehabiliterings-prosess og rehabiliteringsmål.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:

 • Tverrfaglig rehabilitering med fokus på aktiv og funksjonell tilnærming

 • Individuelt tilpasset trening og veiledning

 • Veiledningssamtaler / kriseintervenering

 • Gruppeaktiviteter og veiledning, inne og ute.

 • Samtale og vurdering hos lege/legespesialist

 • Undervisning i aktuelle emner fordelt i temauker.  Temaukene rullerer kontinuerlig.

 • Informasjon om individuell plan

Søknadsprosedyre: les mer...  

For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

 på tur med truger