Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Kreft  -  døgntilbud

Målgruppe:

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot personer over 18 år med ulike kreftdiagnoser med:

 • redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter cytostaticabehandling, stråleterapi eller kirurgi.

 • Det gis også tilbud til pasienter som er kreftfri, men som har senskader/ følge-tilstander etter behandling.

Pasienten kan være nydiagnostisert, ha levd med diagnosen over tid eller være kreftfri.

Pasienten kan overføres fra sykehus/spesialist eller søkes inn fra fastlege.

Steffensrud har spesialkompetanse på lymfødembehandling.

Målsetting:

 • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

 • Bedret funksjonsnivå og mestringsevne.

 • Bedret livskvalitet og økt motivasjon

 • Fortsatt deltagelse i hjemmet, i arbeidslivet, nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

 • Optimal sårtilheling.

 • Smertelindring.

 • Smertemestring.

 • Oppnådd optimalt aktivitetsnivå.

 • Sikret overføring av kunnskap om diagnose, helse, fysisk aktivitet, ernæring og kosthold.

 • Sikret kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre.

Hjelpebehov:

Ved overføring fra sykehus, overflyttes pasienter så raskt som mulig til oss.  Rehabiliteringspotensialet vurderes for oppholdet.  Pasienten kan ha behov for ulike typer bistand.

Oppholdslengde:

Rehabiliteringsopphold gis ut fra henvisning. For pasienter i denne gruppen forventes oppholdets lengde til 3 uker. Oppholdet kan forlenges, evnt. forkortes, ut ifra pasientens rehabiliteringsprosess og rehabiliteringsmål.  Det er også mulighet for delt opphold der det er hensiktsmessig.

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men oppholdet til-passes den enkelte pasient ut ifra dens rehabiliteringsmål.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:

 • Tverrfaglig rehabilitering med fokus på aktiv og funksjonell tilnærming

 • Individuelt tilpasset trening og veiledning

 • Veiledningssamtaler / kriseintervenering

 • Gruppeaktiviteter og veiledning, inne og ute.

 • Samtale og vurdering hos lege/legespesialist

 • Undervisning i aktuelle emner fordelt i temauker.  Temaukene rullerer kontinuerlig.

 • Informasjon om individuell plan

Søknadsprosedyre: les mer...  

For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

 
på tur med truger