Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Brudd og slitasjeskader i skjelett -  dagtilbud             

Målgruppe:

Rehabiliteringstilbudet for denne gruppen retter seg mot pasienter over 18 år

 • med bruddskader, også flere samtidige kompliserte brudd/-traumer

 • med slitasjeskader i skjelett

 • med osteoporose

 • som er ortopedisk opererte

Målsetting:

 • Ansvarliggjøre og motivere til aktiv deltagelse i egen rehabiliteringsprosess.

 • Bedret funksjonsnivå og mestringsevne.

 • Fortsatt deltagelse i hjemmet, i arbeidslivet, nærmiljøet og samfunnet for øvrig.

 • Optimal sårtilheling.

 • Smertelindring.

 • Smertemestring.

 • Oppnådd optimalt aktivitetsnivå.

 • Sikret overføring av kunnskap om diagnose, helse, fysisk aktivitet, ernæring og kosthold.

 • Bedret livskvalitet

 • Sikret kontinuitet/kommunikasjon i rehabiliteringsprosessen videre.

Det er utarbeidet et standardisert tverrfaglig rehabiliteringsprogram, men oppholdet tilpasses den enkelte pasient ut ifra dens rehabiliteringsmål.

Oppholdslengde:

Tilbudet vil vanligvis være en oppfølging på 3 timer 2 - 3 ganger pr uke, over 3 uker.

Oppholdet kan forlenges, evnt. forkortes, ut ifra pasientens progresjon i rehabiliterings-prosess og rehabiliteringsmål.

Elementer i rehabiliteringstilbudet:

 • individuelt tilpasset trening, øvelser og veiledning

 • Gruppeaktiviteter og veiledning, inne og ute.

 • Støttesamtaler / kriseintervenering

 • Undervisning i aktuelle emner fordelt i temauker.  Temaukene rullerer kontinuerlig.

Utgifter til transport dekkes, du betaler kun egenandel.

Søknadsprosedyre: les mer...  

For mer informasjon om opphold ta kontakt med oss.

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

 På tredemølle i treningssalen

på tur med truger