Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Dag-rehabilitering

Steffensrud tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering og gir dagtilbud til pasienter som tilhører følgende diagnosegrupper (ytelser):

           A :  Brudd og slitasjeskader i skjelett og multitraume 

           E :  Kreft

           F :  Hjerneslag

          G :  Nevrologiske lidelser

 

Effekt av oppholdet blir målt og dokumentert på individnivå. Til måling av behandlingseffekt bruker vi flere godt dokumenterte metoder.

 

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

 På tredemølle i treningssalen