Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Vi søker fra 01.02.2018 - 21.12.2018:

Sykepleier med kompetanse og erfaring innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering i 50% vikariat med vakter natt (hovedvekt av våkne nattevakter), dag og kveld i turnus med arbeid hver 4. helg.

Stillingen er knyttet til team 1 - hjerneslag /ervervet hjerneskade og nevrologi.

Til denne stillingen søkes sykepleier med kompetanse og erfaring innen rehabiliteringsfaget. Erfaring innenfor våre diagnosegrupper er ønskelig og vil bli vektlagt.

Vårt tilbud er organisert i tre tverrfaglige team. Sykepleierne er plassert i et fast team ut ifra kompetanse og erfaring.

Kvalifikasjoner:

  • Autorisert sykepleier

  • Erfaring fra rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå er ønskelig

  • Erfaring fra tverrfaglig arbeid

  • Evne til fleksibilitet og samarbeid

  • Selvstendig, strukturert og målrettet

  • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig

  • Kompetanse i bruk av elektroniske verktøy

  • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Søknad inkl. CV  sendes til: sveintore.amlien@steffensrud.no

Søknadsfrist:  31.01.2018

Kontakt vedr. stillingene:

Fagansvarlig sykepleier, Tove Udnæseth     949 88 378

Rehabiliteringsleder, Svein Tore Amlien       475 02 494

 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as