Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Definisjon bindevevsterapi

 •     Bindevevsterapi er en behandlingsteknikk hvor det påføres stimuli i det subcutane bindevevet, for å oppnå nevro-vegetative reaksjoner.

 •    Anvendes der det er forstyrrelser i det autonome nervesystemet og hvor kliniske tegn som bindevevssoner er tilstedet.

 Bindevevsterapi:

 •     Påvirker balansen innenfor organismens autonome nervesystem

 •     Påvirker det autonome nervesystemet gjennom reflekser som blir utløst i det subcutane bindevev v/påvirkning av strekk-reseptorer

 •     Påvirker stoffskiftet i vevet, fremmer sirkulasjonen og fremmer nevro-reflektoriske reaksjoner (cuto-visceral/viscero-cutan refleksbue)

 Mål ved behandlingen:

 • Å normalisere reflekstoriske forstyrrelser i kroppen ved å utløse cuto- viscerale reflekser ved en spesiell manipulasjon av underhudsbindevev.

 Nevrofysiologi og det autonome nervesystem:

 • Bindevev er støttevev for hele kroppen :

 • Ligger rundt organer, blodårer, muskler, underhud.

 • Alt henger sammen

 • Påvirkes av det autonome nervesystemet

Dvs. at når det autonome nervesystemet er ”oppgiret” (smerter, ulike former for stress, andre forstyrrelser i kroppen) strammer bindevevet seg rundt organer, blodårer, muskler og i underhud. De områdene blir dårligere sirkulert og det forstyrrer funksjonen.

Dette er innledningen til kurset. Bindevevsterapi er et verktøy som fysioterapeuter kan bruke i sin hverdag om man jobber i kommunen, privatpraksis, på sykehjem, sykehus, eller rehabiliteringssenter.

Mange pasienter har et ”oppgiret” autonom nervesystem som gjør vondt verre. Med denne metoden kan vi påvirke kroppen mer helhetlig og legge til rette for en bedre hverdag. Vi roer ned det autonome nervesystemet og dermed påvirkes fastheten i bindevevet med en økning i sirkulasjon, bedre ernæring og avføring av avfallstoffer. Den gir mer balanse i systemet. Det settes i gang en prosess med økning av bl.a. endorfiner og serotoniner. Smertepasienter har ofte lave verdier av disse hormonene.

Behandling med bindevevsterapi legger til rette for bedre bearbeiding av påført aktivitet. Dermed kan pasienten øke sin funksjon og få en bedre hverdag.

 • Pasienter med CRPS responderer svært bra på bindevevsterapi. Det autonome nervesystemet har ”løpt løpsk” hos denne pasientgruppen. Bindevevsterapi roer ned systemet og gir økt sirkulasjon og smertelindring.

 • Pasienter med (legg)sår har godt utbytte av sirkulasjonsøkning påført av bindevevsterapi. Sår gror raskere.

 • Mange pasienter har arrvev. Arrvev kan gi mange forstyrrelser i kroppen med diffuse plager. Behandling med bindevevsterapi vil gi en endring i de plagene.

Her er det nevnt kun et utvalg av diagnosegrupper.

Kurset vil gi et innblikk i hvordan det autonome nervesystemet kan bli forstyrret og hvordan bindevevsterapi påvirker et forstyrret system. Mange pasienter har et forstyrret autonomnervesystem.

Så lær deg et praktisk verktøy som støtter opp under din fysioterapeutiske hverdag.


 

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as