Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

Brukerutvalget ved Steffensrud

Brukerutvalgets rolle er å være et rådgivende organ for Steffensrud i saker som angår tilbudet til pasienter og pårørende.

Vi skal arbeide for gode, likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester og pasientforløp, uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming. Videre skal vi bidra til god medvirkning fra pasienter, pårørende og deres organisasjoner, og at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestene.

Vi jobber med å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende. Brukerutvalget skal bidra med innspill til forbedrings og omstillingsprosesser, og i øvrige saker som angår tjenestetilbudet. Bidra til utvikling og evaluering av pasient- og brukererfarings-undersøkelser.

Vi skal være brukernes, og de pårørendes stemme inn til Steffensrud Rehabiliteringssenter. Vi ber derfor om at dere kommer med tilbakemeldinger, kommentarer, ønsker og innspill på ting som kan endres til det bedre for brukerne. Er det noe som er spesielt bra som absolutt bør videreføres kom gjerne med kommentarer på dette også slik at vi kan videreformidle viktigheten av det gode tilbudet som er.

Ta kontakt med oss, og vi vil ta dine tilbakemeldinger med oss inn i vårt arbeid med å bidra til å skape den beste rehabiliteringen for pasientene og brukerne ved Steffensrud Rehabiliteringssenter.

Medlemmer i brukerrådet:

  Cristian Camilo Breivik

CP-foreningen

 

breivik_camilo@hotmail.com

 

950 58 532

Bente Børdahl

Kreftforeningen

 

bbrdahl5@gmail.com

 

930 62 908

Gerd Garnes

Landsforeningen for hjerneslagrammede

 

gerdgarn@online.no

 

988 05 753

Stein Johnsen

Landsforeningen for polioskadde

 

hamar@uten.net

 

916 93 833

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as