Hovedside

Kurs og fagutvikling

Henvisning

Ventetider

Rehabilitering - DAG

Rehabilitering - DØGN

Rehabilitering - GRUPPE

Egenbetalte tjenester

Faggrupper

For fagpersoner
   kontakt

Brukerutvalg

Kosthold

Utleie

Bilder
 

 

 

 


  

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                           

 

FasiliteterKartKontaktLedig stillingPraktisk info.

A: Brudd/slitasjeE: KreftF: HjerneslagG: NevrologiGrupper         

Velkommen                                                           

Unicare Steffensrud tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering. Rehabilitering er for den enkelte ofte en lang prosess og vi ønsker å være en aktiv medspiller underveis i denne prosessen. Vårt håp er at den enkelte pasient kan oppleve å bedre sin helse i løpet av et opphold og vende tilbake til et aktivt deltagende liv.

Steffensrud har avtale med Helse Sør-Øst RHF, og er en del av spesialist-helsetjenesten i denne regionen.
Et rehabiliteringsopphold består av mange ulike elementer der trening, behandling, veiledning, opplæring og egentrening er det viktigste. Rehabiliteringen foregår individuelt, i grupper og som tilrettelagt egentrening. Bassengtrening inngår også i rehabiliteringstilbudet.

Vi bruker behandlingsmetoder og -utstyr med overføringsverdi til hjemmesituasjonen.
Vårt mål er å få pasienten til å fungere optimalt også etter rehabiliteringsoppholdet.

 Steffensrud AKTIVBassengtrening m/instruktørPowerAerobic

                                                                      

 

Copyright 2006 Steffensrud Rehabilitering AS                       
Webdesign og utvikling www.vestvik.as

 

 

NS-EN ISO-9001:2008 Teknologisk Institutt

Trening på tredemølle